Jdi na obsah Jdi na menu
 


vakcinace.jpg 

 

vakcinace.jpg 

 

Zdraví holubi jsou předpokladem pro dobré závodní výsledky. Vakcinace nabízí ochranu před ztrátami způsobených různými onemocněními. Ochrana spočívá v tom, že naši holubi po očkování vakcínou obsahující oslabený patogen, vytváří protilátky.

 

Autoři: Dr. Ludger Kamphausen a Dr. Lutz Lauterbach

 

Obranné látky chrání!

Tyto ochranné látky jsou schopny vytvářet imunitu na různě dlouhé období. Doba ochrany holuba je závislá původci choroby (patogenu), na druhu vakcíny a způsobu vakcinace. Obecně se dá říct, že jakékoliv aktivní očkování (holub je očkován a vytváří vlastní obranné látky) nabízí delší ochranu jako pasivní imunita. Pasivní imunita vznikne tak, že očkovaná holubice snese vajíčko a holoubě čerpá z vajíčka obranné látky matky. Tyto ochranné látky se vytváří poměrně rychle a jsou pro čerstvě vylíhlé holoubě do stáří od 3 do 6 týdnů velmi důležité. Čím více času však uběhlo od očkování holubice, tím méně se může ochranných látek z holubice do vajíčka přenést. Z tohoto důvodu je odpovídající vakcinační plán důležitým prostředkem k odchovu výkonných a zdravých holoubat.

 

Které vakcíny jsou pro holuby?

V současné době jsou tyto vakcíny povoleny

 

Tabulka

Patogen

Vakcína

Firma

Paramyxovirus

LASOVAK PLUS

IDT-Biologika GmBH

 

Chevivac P12

Chevita GmBH

 

Colombovac PMV

Fort Dodge

 

Nobilis Paramyxo P201

Intervet

Paratyphus

ZOOSAL T

IDT-Biologika GmBH

 

Chevivac S

Chevita GmBH

 

Colombovac Paratyphus

Fort Dodge

Paramyxovirus/neštovice

Colombovac PMV/Pox

Fort Dodge

 

Očkování proti Paramyxoviru nabízí ochranu zpravidla jednoroční, rozdíly jsou pokud se týká stáří vhodného pro první očkování (Lasovac plus od 4 týdnů, Nobilis od 5 týdnů), ale jsou jen nepodstatné. Infekce Paramyxovirem může způsobit velké ztráty, což byl důvod pro povinné očkování proti této chorobě v Německu.

Při očkování proti Paratyphu má použití živé vakcíny důležité výhody. Při vakcinaci živou vakcínou ZOOSAL T vzniká po jednom očkování imunita na 9 až 12 měsíců, naproti tomu po dvojnásobné vakcinaci přípravkem Colombovac Paratyphus vzniká imunita jen na 6 měsíců.

Proti neštovicím je v současné době k dispozici jen Colombovac PMV/Pox jako kombinovaná vakcína na Paramyxovirus a neštovice.

 

Kdy mají být použity?

Začneme tuto úvahu poznámkou, že cílem očkování je ochrana jedince. Nejlépe se to podaří pokud jsou očkováni všichni holubi v holubníku a každý jedinec samostatně vytváří protilátky. Pokud jsou všichni holubi očkováni, nezůstane nemoci žádná skulinka, kterou by se původce nemoci prosadil. Očkování celého stavu je proto zvlášť účinné, neboť u každého jedince dojde ke tvorbě protilátek současně, infekční tlak v holubníku je rozhodným způsobem oslaben, protože poražený původce nemoci má nedostatek neočkovaných holubů k dalšímu přežití v osazenstvu holubníku.

 

Příprava chovné sezóny (prosinec – leden).

V této době je na holubníku klid, stav holubů je redukován, což zjednodušuje start do očkování. K dosažení nejlepší odolnosti pro novou holubí generaci je nyní nejlepší čas pro očkování chovných holubů a všech ostatních na holubníku proti Paramyxoviru. Očkování proti Partyphu musí být provedeno samostatně. Na prvním místě je nutné vakcinovat vakcínou která vytváří 12 měsíců imunitu a ta pokryje celou nadcházející závodní sezónu.

Ochrana proti Paratyphu je důležitá zejména pro budoucí holoubata, která jsou ochráněna obranými látkami přenesenými ve vajíčku. Vzniklá pasivní imunita je ochrání před infekcí v prvních týdnech života. Aby mohla být holoubata co nejlépe chráněna proti těmto dvěma onemocněním je účelné, provést vakcinaci na holubníku nejpozději tři týdny (lépe šest týdnů) před plánovaným termínem párování. Pokud je tento vakcinační program správně proveden, jsou holoubata chráněna pasivní imunitou tři až pět týdnů.

Při druhé líhni holoubat zajišťuje tato pasivní imunita menší ochranu, vakcinace proběhla před delším časem a mnohem méně ochranných látek se do vajíčka přenese. Ještě horší je to u třetí líhně nebo dokonce u odchovu pozdních holoubat během srpna a září.

 

Očkování mladých (duben – květen).

S prvním holoubátkem v hnízdě začínají hodiny tikat. Pokud chcete svá holoubata stoprocentně ochránit, musíte první líheň vakcinovat ve stáří 4 – 6 týdnů. Pokud byly chovné páry vakcinovány nejpozději tři týdny před párováním, jsou holoubata chráněna pasivní imunitou.

V závislosti na stavu v holubníku jsou dvě možné a vhodné strategie vakcinace:

1.      Holubník měl v minulé sezóně problémy s Paratyphem – potom musíte začít s vakcinací proti Paratyphu např. Zoosal T ve stáří 4 týdnů a po 14 dnech až 3 týdnech pokračujte vakcinací proti Paramyxoviru např. Lasovak Plus. Současná vakcinace proti neštovicím je v případě zvýšeného nebezpečí nákazy důležitá.

2.      Holubník neměl v minulé sezóně problémy s Paratyphem – v takovém případě můžete s klidem od vakcinace Zoosalem upustit a začít ve stáří 4 týdny vakcinovat proti Paramyxoviru. Očkováním proti Paratyphu můžeme pokračovat po třech až čtyřech týdnech, tak abychom vyloučili infekci během prvních nácviků.

 

Na základě omezené doby pasivní imunity musíte svá holoubata opakovaně vakcinovat! Soustřeďování holoubat přes dvě až tři líhně není v žádném případě vhodné, doba pasivní imunity je nenávratně pryč a množství nákaze neodolných holoubat s stále zvyšuje. V takovém případě se může Paramyxo nebo Prathyphus nákaza projevit, rozšířit a v důsledku způsobit velké škody.

 

Die Brieftaube 51/2007

Překlad: Ing. Jaroslav Novotný

 

 

 

Vakcinace a doporučené vakcíny v ČR

 

1. Paramyxovirová infekce:            -           vakcinace zákonem povinná!

 

Pharmavac Columbi 2                                            výrobce Pharmagal Bio, s.r.o.

                                inaktivovaná bivalentní vakcína proti paramyxovirové i herpesvirové infekci holubů

                                0,3 ml subkutánně v oblasti krku, nebo intramuskulárně do prsního svalu

                                Primovakcinace v 5 týdnech věku, 1. revakcinace v 10 týdnech věku, 2. revakcinace v 6 měsících věku

-          Dospělí holubi nejpozději 14 dní před začátkem letové a výstavní sezóny v intervalu max. 6 měsíců

 

Colinak NH                                                               výrobce Mevak a.s.

                                inaktivovaná bivalentní vakcína proti paramyxovirové i herpesvirové infekci holubů

                                0,3 ml subkutánně v oblasti krku

                                Primovakcinace v 5 týdnech věku, 1. revakcinace v 10 týdnech věku, 2. revakcinace v 6 měsících věku

-          Dospělí holubi nejpozději 14 dní před začátkem letové a výstavní sezóny v intervalu max. 6 měsíců

 

Columba                                                                   výrobce Pharmagal Bio, s.r.o.

                                inaktivovaná monovalentní vakcína proti paramyxovirové infekci holubů

                                neobsahuje herpesvirovou složku

                                obsahuje homologní kmen holubího paramyxoviru (předešlé dvě obsahují heterologní drůbeží kmen paramyxoviru)

                                0,3 ml subkutánně v oblasti krku

 

Nobivac Paramyxo                                                  výrobce Intervet (NL)

                                inaktivovaná monovalentní vakcína proti paramyxovirové infekci holubů

                                0,25 ml subkutánně v oblasti krku

                                Dospělí holubi nejpozději 14 dní před začátkem letové a výstavní sezóny v intervalu max. 1 roku

 

Pozn.: Vakcinace proti paramyxo výhradně inaktivovanými vakcínami, nedoporučuje se vakcinace živými atenuovanými vakcínami (Avipest aj.)

 

2. Poxvirové infekce – neštovice

 

Diftopharm (NENÍ REGISTROVÁNA V ČR !)               výrobce Pharmagal Bio, s.r.o.

                                živá lyofilizovaná vakcína proti neštovicím holubů

                                intradermálně do péřových folikulů, intramuskulárně do prsního svalu

 

3. Salmonelóza

 

Salgen lyof.                                                              výrobce Bioveta a.s.

                                živá lyofilizovaná vakcína proti salmonelóze holubů

                                vakcína se aplikuje perorálně ředěná destilovanou nebo injekční vodou, ne vodou s obsahem

                                chloru!!!

                                3 kapky do zobáku, nedoporučuje se podávání přes pitnou vodu

                                účinnost vakcíny 4-6 měsíců

 

Salmovac (NENÍ REGISTROVÁNA V ČR !)                  výrobce Pharmagal Bio, s.r.o

                                inaktivovaná vakcína proti salmonelóze holubů

                                0,3 ml subkutánně v oblasti krku, nebo intramuskulárně do prsního svalu

 

Pozn:

 

Vakcína Mycosalmovir (NENÍ REGISTROVÁNA V ČR !)  - výrobce ? (Polsko)

-          inaktivovaná polyvalentní vakcína proti Paramyxoviróze, Salmonelóze a Mykoplazmóze

-          nedoporučuje se pro imunizaci proti Salmonelóze a Paramyxoviróze

-          raději použít mono-, nebo bivalentní vakcíny proti těmto nemocem

 

 

připravil

MVDr. Martin Polášek

 

 

Trichomonády

 

Jak je můžeme porazit? V posledních dvou letech jsem učinil překvapující zjištění. Možná je to úplná náhoda, ale přesto o tom chci napsat. Častokrát už jsem psal, že se proti trichomonádám nedá ochránit. S ohledem na začínající chovnou sezónu, mohou být tyto úvahy velmi užitečné.

 

Autor: André Roodhooft

 

Především holoubata jsou velmi náchylné k onemocnění trichomonádami. Dříve jsem u chovných holubů prováděl během chovné sezóny léčebnou kůru.

 

Na začátku roku specielní kůra. Pro chovné holuby!

Dva až tři týdny po odstavení první líhně jsem přes provedenou kůru při kontrole na trichomonády zjistil, že většina holoubat byla během odchovu více či méně napadena. Protože jsem k podobným zjištěním dospěl opakovaně, přikládal sem kontrole na trichomonády stále menší význam. Trichomonias se přece vždy objeví.

Vyvinul jsem systém kůr na slepo proti trichomonádám, ale bez nějakého přehánění. Jednou v roce, od 1. do 9. ledna byli moji chovní holubi ošetřeni Ronidazolem proti trichomonádám. V té době už byly první holoubat na miskách a tak jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pro zbytek roku už chovní holubi nedostali nic. Od druhé líhně dostávala holoubata při odstavení kapsli s Metronidazolem.

 

Závodníci budou ošetřeni cíleně později.

Závodníci absolvují kůru proti trichomonádám jednou v roce a to bezprostředně před tréninky. Během závodní sezóny byli ošetřování po dvou až třech týdnech vždy dva dny na začátku týdne. Po závodech, během zimy a jara nedostali nic.

 

Holoubata vyžadují zvláštní péči.

Jak už bylo řečeno, mnohokrát jsem zjistil, že sotva odstavená holoubata mají trichomonády takříkajíc vždy přesto, že prodělali v době odchovu masivní kůru. Proto jsem se rozhodl udělat u první líhně tři týdny po odstavení další ošetření proti trichomonádám. Před začátkem závodů s mladými jsem tuto kůru opakoval. Během závodní sezóny byla holoubata ošetřována proti trichomonádám jako staří závodníci, každé dva až tři týdny krátkodobé podání léku. Po posledním závodě vše skončilo dalším ošetřením.

 

Nyní změna!

V minulém roce jsem svá holoubata, v rozporu s předešlým postupem, po odstavu proti trichomonádám neošetřil. Vypadaly super zdravě. Možná to byla z mé strany určitá nedůslednost, ale ošetření jsem stále odkládal. Odložený znamená často zrušený. Nakonec to dopadlo tak, že sezóna byla přede dveřmi a kůra nebyla provedena. Před tim, než jsem ošetření holoubat konečně provedl, dal jsem z čiré zvědavosti vzorky mnoha holoubat pod mikroskop. K mému velkému překvapení jsem našel něco málo trichomonád jen u jednoho holouběte.

Přesně jsem si zaznamenal toto, dle mého názoru, zajímavé zjištění a v tomtéž roce jsem provedl ještě další stanovení. Chovní holubi byli ošetřeni v tomto roce jako vždy od 1. do 9. ledna, v době kdy byla holoubat na miskách. Po odstavení dostala holoubata, jako i minulý rok, každý den do vody Naturaline a jablečný ocet., ale nic proti trichjomonádám,

.

Koncem dubna jsem z cca 70 holoubat vybral 12 z první líhně a provedl kontrolu na trichomonády. Výsledek byl překvapující. Jen u jednoho jediného holouběte byly nějaké trichomonády. Ostatních jedenáct holoubat bylo úplně čistých.

 

Množení a přenos trichomonád lze omezit!

Nemůžu to dokázat, ale jsem o tom přesvědčen., že denní přidávání Naturaline a jablečného octa do vody drželo trichomonády na uzdě. Proto si nemyslím, že přípravky proti onemocnění holubů trichomonádami holuby neléčí. Pokud jsou holubi trichomonádami infikováni, je nutné použít nějaký účinný prostředek na bázi Ronidazolu, Metronidazolu apod. Okyselením pitné vody nemohou být trichomonády vyhubeny, ale jsem přesvědčen o tom, že množení a přenos je kyselým prostředím v napáječce silně omezen. Můžeme z toho vyvodit, že kyselé prostředí neprospívá mikrobům. I tam kde je denně přidáván do vody Naturaline a jablečný ocet mohou být problémy s Adenoviry, ale nebezpečí je tím výrazně omezeno. Nemůžete očekávat zázraky, ale možná se vyplatí zvýšená námaha tento postup vyzkoušet.

  

 

Die Brieftaube 46/2007

Překlad: Ing. Jaroslav Novotný

 

Zdroj: http://www.postovniholub.cz/veterina/Vakcinace.htm

 
 


Poslední fotografie* PŘEKLADAČ / TRANSLATOR *


CHOVATELSKÉ POTŘEBY

hradsky-sunk.png


ČSCH

cesky-svaz-chovatelu-logo.png


DOPRAVA ZVÍŘAT

privez-banner240x240.jpg


PINTEREST

muj-pinterest.png


POČASÍ

Počasí Zvole - Slunečno.cz


PODESTÝLKY

granofyt.jpg


ZEMĚKOULEStatistiky

Online: 21
Celkem: 4251568
Měsíc: 85059
Den: 2050